Υπηρεσίες προς εξωτερικούς ασθενείς

Η Α’ Καρδιολογική Κλινική προσφέρει ένα πλήρες φάσμα προληπτικών, διαγνωστικών και μη επεμβατικών υπηρεσιών για εξωτερικούς ασθενείς με υποψία ή υπάρχοντα καρδιαγγειακά προβλήματα.

Το ιατρείο αρτηριακής υπέρτασης και καρδιαγγειακής και στυτικής υγείας, η περιπατητική παρακολούθηση αρρυθμιών (Holter) και αρτηριακής πιέσεως, το καρδιολογικό ιατρείο, η δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα, ένα πλήρες φάσμα ηχοκαρδιογραφικών μελετών και οι μη επεμβατικές μελέτες αιμάτωσης του μυοκαρδίου είναι μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Α’ Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και τα συνεργαζόμενα τμήματα.

Ραντεβού για συναντήσεις με γιατρούς είναι γενικά διαθέσιμα εντός 24-48 ωρών.