Μη επεμβατική καρδιακή απεικόνιση

Καρδιολόγοι με πολύ καλή γνώση των καρδιακών παθήσεων σε στενή συνεργασία με ειδικούς στην απεικόνιση της καρδιάς άλλων τμημάτων απεικόνισης είναι σε θέση να διεξάγουν και να ερμηνεύουν τις μη επεμβατικές εξετάσεις της καρδιάς σας. Τελικά, ο ρόλος των πληροφοριών που προέρχονται από οποιαδήποτε εξέταση απεικόνισης είναι να ενισχυθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων του κλινικού γιατρού για την βελτίωση των συμπτωμάτων ή τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων ή και τα δύο.

Οι μη επεμβατικές διαδικασίες απεικόνισης περιλαμβάνουν:

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..