Μη επεμβατική καρδιακή απεικόνιση

Καρδιολόγοι με πολύ καλή γνώση των καρδιακών παθήσεων σε στενή συνεργασία με ειδικούς στην απεικόνιση της καρδιάς άλλων τμημάτων απεικόνισης είναι σε θέση να διεξάγουν και να ερμηνεύουν τις μη επεμβατικές εξετάσεις της καρδιάς σας. Τελικά, ο ρόλος των πληροφοριών που προέρχονται από οποιαδήποτε εξέταση απεικόνισης είναι να ενισχυθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων του κλινικού γιατρού για την βελτίωση των συμπτωμάτων ή τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων ή και τα δύο.

Οι μη επεμβατικές διαδικασίες απεικόνισης περιλαμβάνουν: