Μη επεμβατικές λειτουργικές εξετάσεις και δοκιμασίες ανιχνεύσεως ισχαιμίας του μυοκαρδίου

Οι εξετάσεις αυτές χρησιμοποιούν μια βαθμιαία αυξανόμενη σωματική, φαρμακολογική ή ηλεκτρική (αύξηση καρδιακής συχνότητας με βηματοδότηση) καταπόνηση της καρδιάς, για να προκληθούν συμπτώματα, σημεία, αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ή απόκτηση χαρακτηριστικών εικόνων σε άτομα με υποψία ή υπάρχοντα καρδιαγγειακά προβλήματα. Οι περισσότερες από αυτές τις εξετάσεις χρησιμοποιούν τις προαναφερθείσες μη επεμβατικές μεθόδους καρδιακής απεικόνισης, για να αντλήσουν πληροφορίες για την καρδιακή λειτουργία.

Η σωματική άσκηση είναι ο προτιμώμενος τρόπος για την καταπόνηση της καρδιάς επειδή επιτρέπει τη συσχέτιση μεταξύ συμπτωμάτων που προκαλούνται από την κόπωση και λειτουργικών παραμέτρων όπως η αιμάτωση του μυοκαρδίου, η λειτουργία της κοιλίας και η πίεση της πνευμονικής αρτηρίας. Επιπλέον παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της άσκησης, το επιτευχθέν φορτίο άσκησης και την παρουσία και έκταση των ισχαιμικών αλλαγών στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, εκ των οποίων όλα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη διάγνωση και την πρόγνωση. Στην περίπτωση μιας λειτουργικής δοκιμασίας όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σωματική άσκηση, όπως αυτές που χρησιμοποιούν καρδιακή CT ή MRI, ή σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι σε θέση να υποβληθούν σε σωματική άσκηση ή να πετύχουν επαρκή επίπεδα άσκησης, χρησιμοποιείται μια φαρμακολογική φόρτιση της καρδιάς.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι παράγοντες για τις φαρμακολογικές δοκιμασίες μπορεί να χωριστούν σε εκείνους που δρουν ως αγγειοδιασταλτικά των στεφανιαίων αρτηριδίων (αδενοσίνη, διπυριδαμόλη και regadenoson) και στους αδρενεργικούς παράγοντες όπως η δοβουταμίνη.

Οι μη επεμβατικές λειτουργικές δοκιμασίες μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες για την ανίχνευση ισχαιμίας του μυοκαρδίου που προκαλείται με τη φόρτιση της καρδιάς, την αξιολόγηση πόνου στο στήθος (στηθάγχη) και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εγχείρησης αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ή της τοποθέτησης stent. Μεταξύ άλλων, αυτές οι μελέτες βοηθούν τους γιατρούς να αξιολογούν τη λειτουργική ικανότητα ατόμων με υποψία ή γνωστή ήδη καρδιακή ανεπάρκεια και να εκτιμούν τη σοβαρότητα βαλβιδοπαθειών.

Οι γιατροί συνήθως παραγγέλνουν εξετάσεις φόρτισης της καρδιάς σε ασθενείς με:

  • Πόνο στο στήθος,
  • ανεξήγητη δυσκολία στην αναπνοή ή δύσπνοια,
  • ανεξήγητα ενοχλήματα σε βραχίονα, λαιμό, ράχη ή σαγόνι,
  • αίσθημα κόπωσης ή εξάντλησης,
  • αίσθημα παλμών,
  • ζάλη,
  • λιποθυμικά επεισόδια,
  • βαλβιδική νόσο,
  • καρδιακή ανεπάρκεια.

Αυτές οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..