Επεμβατική καρδιακή απεικόνιση και θεραπεία

Στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, οι υπηρεσίες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου περιλαμβάνονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις των πράξεων που γίνονται στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, για την απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών, των καρδιακών κοιλοτήτων ή των μεγάλων αγγείων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας παράγοντας αντίθεσης (χρωστική) που περιέχει κάποια χημική ένωση του ιωδίου. Είναι δυνατόν, όμως, κάποιος ασθενής να είναι αλλεργικός στο ιώδιο. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση γνωστής αλλεργίας στο ιώδιο είναι δυνατόν να χορηγηθεί ιωδιούχος χρωστική για τις ανάγκες της απεικόνισης, αφού πρώτα γίνει κατάλληλη φαρμακευτική προετοιμασία, μια απλή διαδικασία που λέγεται απευαισθητοποίηση.

Η χρήση της κερκιδικής αρτηρίας για τη στεφανιογραφία και την αγγειοπλαστική είναι η πρώτη επιλογή μας και γίνεται σε περισσότερες από το 95% των περιπτώσεων (εικόνα 1). Πέραν αυτού, οι επεμβατικοί καρδιολόγοι μας έχουν μεγάλη εμπειρία στη διάνοιξη της στενωμένης μιτροειδούς βαλβίδας με μπαλόνι (διαδερμική βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς με καθετήρα, video 1) και στην αγγειοπλαστική με stent του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας (video 2).

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπογραφεί ένα έντυπο συγκατάθεσης που δηλώνει ότι έχετε κατανοήσει τη διαδικασία και τους τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.

Οι δραστηριότητες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων.
Στις πράξεις που γίνονται στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο για τη διάγνωση του προβλήματός σας μπορεί να περιλαμβάνονται:

 • Στεφανιογραφία
 • Μελέτη της λειτουργίας της στεφανιαίας κυκλοφορίας, του ενδοθηλίου και της μικροκυκλοφορίας (μελέτη για σπασμό των στεφανιαίων αρτηριών, εκτίμηση της στεφανιαίας ροής)
 • Αριστερή και δεξιά κοιλιογραφία
 • Αορτογραφία
 • Ενδομυοκαρδιακή βιοψία
 • Διαδερμική βιοψία του περικαρδίου
 • Μελέτη πολύπλοκων βαλβιδοπαθειών
 • Αριστερός και δεξιός καρδιακός καθετηριασμός
 • Εκτίμηση αιμοδυναμικών παραμέτρων αριστερού και δεξιού μέρους της καρδιάς
 • Μελέτες για συμπιεστικές ή περιοριστικές καταστάσεις

Στις πράξεις που γίνονται στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο για την θεραπεία ή αντιμετώπιση του προβλήματός σας μπορεί να περιλαμβάνονται:

 • Αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent για τη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου (video 3)
 • Βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι στη στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας (video 1)
 • Βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι στη στένωση της αορτικής βαλβίδας (video 4)
 • Βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι στη στένωση της πνευμονικής βαλβίδας (video 5)
 • Σύγκλειση παραβαλβιδικής διαφυγής προσθετικής βαλβίδας
 • Αφαίρεση θρόμβου με συσκευή αναρρόφησης (θρομβεκτομή)
 • Τοποθέτηση ενδοαορτικής αντλίας αντιώθησης για παροδική μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας
 • Μη χειρουργική σύγκλειση δευτερογενούς ελλείμματος μεσοκολπικού διαφράγματος ή ανοικτού ωοειδούς τρήματος
 • Αγγειοπλαστική πνευμονικής αρτηρίας φραγμένης από χρόνιο θρόμβο, για να βελτιωθεί η πνευμονική υπέρταση
 • Τοποθέτηση stent σε στένωση πνευμονικής φλέβας μετά από επέμβαση κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής
 • Κατάλυση μεσοκοιλιακού διαφράγματος (φαρμακευτική εκτομή) για τη θεραπεία υπερτροφικής αποφρακτικής μυοκαρδιοπάθειας
 • Παρακέντηση περικαρδίου για την αφαίρεση περικαρδιακής συλλογής υγρού ή την αποσυμπίεση της καρδιάς
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων από την καρδιά και την κυκλοφορία

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..