Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Α’ Καρδιολογική Κλινική παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για άτομα με υποψία ή υπάρχοντα καρδιαγγειακά προβλήματα. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται η εξέταση και η καθοδήγηση εξωτερικών ασθενών, η νοσηλεία ασθενών, οι εξετάσεις καρδιακής απεικόνισης και οι μη επεμβατικές ή επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις. Η ανακούφιση των ασθενών μας και η παροχή περίθαλψης σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της καρδιολογίας και της τεχνολογίας είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..