Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Α’ Καρδιολογική Κλινική παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για άτομα με υποψία ή υπάρχοντα καρδιαγγειακά προβλήματα. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται η εξέταση και η καθοδήγηση εξωτερικών ασθενών, η νοσηλεία ασθενών, οι εξετάσεις καρδιακής απεικόνισης και οι μη επεμβατικές ή επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις. Η ανακούφιση των ασθενών μας και η παροχή περίθαλψης σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της καρδιολογίας και της τεχνολογίας είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.