Ηπατολογικό Ιατρείο

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ υπάρχει η δυνατότητα για την πλήρη διερεύνηση, σταδιοποίηση και θεραπευτική παρακολούθηση των ηπατικών νοσημάτων.

Το Ιατρείο

Το Ηπατολογικό Ιατρείο αναλαμβάνει την διερεύνηση και παρακολούθηση ασθενείς με ένα ευρύ φάσμα ηπατοπαθειών στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Λιπώδης νόσος του ήπατος/ λιπώδες ήπαρ
  • Ιογενής ηπατίτιδες
  • Αυτοάνοσα νοσήματα ήπατος (αυτοάνοση ηπατίτιδα, πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα, πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα)
  • Γενετικές νόσοι του ήπατος (π.χ. αιμοχρωμάτωση, ν. Wilson, έλλειψη Α1-αντιθρυψίνης)
  • Κυστική νόσος του ήπατος
  • Κίρρωση ήπατος
  • Πυλαία υπέρταση
  • Πρωτοπαθείς όγκοι του ήπατος καλοήθεις/ κακοήθεις

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ υπάρχει η δυνατότητα για την πλήρη διερεύνηση, σταδιοποίηση και θεραπευτική παρακολούθηση των ηπατικών νοσημάτων. Υπάρχει στενή συνεργασία με τους αντινολόγους για την απεικόνιση (υπερηχογράφημα, Αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία) και την σταδιοποίηση της ηπατικής νόσου (ελαστογραφία ήπατος). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας ηπατικών βιοψίων (διαδερμικών ή διασφαγιτιδικών).

Στο εργαστήριο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ πραγματοποιείται όλη η γκάμα των απαραίτητων εξετάσεων για την διαφοροδιάγνωση και παρακολούθηση των ηπατοπαθειών.