Χειρουργική Ογκολογία Παίδων

Χειρουργική αντιμετώπιση του παιδιατρικού καρκίνου.

To Τμήμα

Το Τμήμα Παιδοχειρουργικής Ογκολογίας του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, εξειδικεύεται στη χειρουργική αντιμετώπιση του παιδιατρικού καρκίνου.  Παράλληλα, εξειδικεύεται  στη χειρουργική ογκολογία τραχήλου, θώρακος, έσω/έξω γεννητικών οργάνων και μαλακών μορίων, συμπεριλαμβανομένου του ραβδομυοσαρκώματος του ουροποιητικού. Πεποίθησή μας είναι πως κάθε παιδί δικαιούται ορθή, με ογκολογικούς όρους, χειρουργική αντιμετώπιση, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ευνοϊκής τελικής έκβασης.

Προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι η εξοικείωση με τα σύγχρονα ογκολογικά πρωτόκολλα που με τη σειρά τους υπαγορεύουν πότε πρέπει να χειρουργηθεί ένα παιδί αλλά και τι πρέπει να επιτευχθεί κατά την διάρκεια ενός τέτοιου χειρουργείο. Ο αντικειμενικός στόχος ανά διαφορετικό τύπο νεοπλασίας διαφέρει σημαντικά.  Σε ευνοϊκό αποτέλεσμα συμβάλει εξίσου η γνώση των ιστικών «ιδιοτροπιών» κάθε διαφορετικού τύπου όγκου, ώστε ο χειρουργός να προσαρμόσει ανάλογα την χειρουργική προσέγγιση διεγχειρητικά. Συνοπτικά, θα πρέπει ο χειρουργός όγκων να γνωρίζει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στην παιδοχειρουργική ογκολογία.

Σημαντική δραστηριότητα του τμήματός μας αποτελεί η υποστήριξη του παιδο-ογκολογικού τμήματος του νοσοκομείου μας ώστε να εξασφαλίζεται η άνεση και η απρόσκοπτη θεραπεία των μικρών ασθενών.

 

  • Νευροβλάστωμα
  • Νεφροβλάστωμα (Wilms’)
  • Ραβδομυοσάρκωμα
  • Άλλα σαρκώματα μαλακών μορίων
  • Όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων (ωοθηκών/ οπισθοπεριτοναϊκών)

Στήριξη ογκολογικού τμήματος με:

  • Ατραυματική τοποθέτηση διαφόρων τύπων Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων (Hickman, port-a-cath, κτλ).
  • Χειρουργική διαχείριση και αντιμετώπιση επιπλοκών θεραπείας (τυφλίτιδα, νεφρική ανεπάρκεια κτλ).