Νοσηλευτικό Προσωπικό

Τσατσάκη Αικατερίνη

Προϊσταμένη Μαία

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Στούκα Δήμητρα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μαία

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Ράπτου Κωνσταντίνα

Μαία

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Ζαχαράκη Βιργινία

Μαία

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Χάλαρη Ευαγγελία

Μαία