Πιστοποίηση κατά ISO της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Με το πρότυπο ISO 9001:2008 που αφορά στα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιήθηκε από την TUV Austria Hellas, η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) του ΜΗΤΕΡΑ. Της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, με την εφαρμογή ενός πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας, διασφαλίζει:

  • την απαρέγκλιτη τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων, στοχεύοντας στην εξασφάλιση των ενδιαφερόμενων ζευγαριών σε όλες τις φάσεις εφαρμογής των διαδικασιών της Μονάδας.
  • την προσέγγιση των περιστατικών και των ενδιαφερομένων με απόλυτη διακριτικότητα και εχεμύθεια.
  • την εφαρμογή και παρακολούθηση ορθών Εργαστηριακών Πρακτικών, όπως ορίζονται σε διεθνή πρότυπα, καθιστώντας το Εργαστήριο της Μονάδας ένα από τα πλέον σύγχρονα και ασφαλή εργαστήρια.
  • την παροχή βέλτιστων και ασφαλών συνθηκών διενέργειας των ιατρικών πράξεων, που εξασφαλίζεται από το εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και από την τοποθέτηση της Μονάδας εντός του ΜΗΤΕΡΑ.

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Το ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Παθολόγο που θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες).
Μάθετε περισσότερα..