Υαλοποίηση έναντι βραδείας κατάψυξης εμβρύων

Γράφει ο
Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου
Κλινικός Εμβρυολόγος, Διευθυντής του Εμβρυολογικού Εργαστηρίου Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΜΗΤΕΡΑ

 

Μέχρι πρόσφατα, η κρυοσυντήρηση εμβρύων αντιμετωπιζόταν ως αναγκαίος συμβιβασμός. Παρ’ όλο που το πρώτο παιδί από κρυοσυντηρημένο έμβρυο γεννήθηκε το 1983, τα ποσοστά επιτυχίας των εμβρυομεταφορών μετά την κρυοσυντήρηση και απόψυξη των εμβρύων, ήταν πολύ χαμηλότερα απ’ ό,τι αυτών με «φρέσκα» έμβρυα. Όλη η τακτική αντιμετώπισης του υπογόνιμου ζευγαριού σχεδιάστηκε με βάση αυτό το δεδομένο, ότι δηλαδή τη γονιμοποίηση ακολουθεί αναγκαστικά η εμφύτευση στον ίδιο κύκλο, ενώ τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα διατηρούνται για μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά με χαμηλότερη πιθανότητα επιτυχίας.

Διαισθητικά αυτό φαίνεται λογικό, αφού η καθημερινή εμπειρία διδάσκει ότι η κρυοσυντήρηση αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας, ενώ και η ιδέα της κατάψυξης ανθρώπινων εμβρύων συνοδεύεται κάποτε και από ηθικά-φιλοσοφικά διλήμματα, αφού είναι κάτι εντελώς ξένο στην ανθρώπινη βιολογία. Τα στατιστικά δεδομένα επιβεβαίωναν τα παραπάνω, αφού περίπου το 50% των κρυοσυντηρημένων εμβρύων είτε δεν επιβίωναν της απόψυξης είτε εμφάνιζαν χαμηλότερο ποσοστό εμφύτευσης.

Η ευρεία εφαρμογή, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων, της τεχνικής της υαλοποίησης στην κρυοσυντήρηση ωαρίων και εμβρύων ανέτρεψε τα παραπάνω δεδομένα. Ενώ με την παλαιότερη μέθοδο της αργής κατάψυξης η θερμοκρασία των εμβρύων μειωνόταν σταδιακά μέχρι τους -196° βαθμούς, κατά την υαλοποίηση το έμβρυο φτάνει στην τελική θερμοκρασία σχεδόν ακαριαία. Η υπερταχεία κατάψυξη αποτρέπει τη δημιουργία κρυστάλλων πάγου εντός των κυττάρων, που είναι ο κύριος λόγος που ένα μεγάλο ποσοστό των κρυοσυντηρούμενων εμβρύων δεν επιβίωναν. Με τη νέα τεχνική της υαλοποίησης, το ποσοστό επιβίωσης φτάνει το 95%, είτε εφαρμόζεται σε ωάρια είτε σε έμβρυα.

Η αξιόπιστη διατήρηση εμβρύων σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης ανοίγει νέες δυνατότητες στον τομέα της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Μέσω της υαλοποίησης, η διαδικασία ωοθηκικής διέγερσης και γονιμοποίησης μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτήν της εμφύτευσης. Με απλά λόγια, μπορούμε να σταματήσουμε το χρόνο για τα έμβρυα στο στάδιο που επιθυμούμε και να τα αποψύξουμε όταν οι συνθήκες για την εμφύτευση είναι ιδανικές.

Στην περίπτωση της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης (PGT), η υαλοποίηση επιτρέπει την κρυοσυντήρηση των εμβρύων στο στάδιο της βλαστοκύστης μετά τη βιοψία εμβρύου, ώστε να υπάρχει χρόνος να ολοκληρωθεί η γενετική ανάλυση.

Ακόμη, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους για ιατρικούς ή κοινωνικούς λόγους, να κρυοσυντηρήσουν τα ωάριά τους σε νεαρή ηλικία και να τα χρησιμοποιήσουν σε μελλοντικό χρόνο.

Μελέτες που δημοσιεύονται τα τελευταία χρόνια, βασιζόμενες σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων, μας καθησυχάζουν ως προς την ασφάλεια της τεχνικής της κρυοσυντήρησης μέσω υαλοποίησης. Μάλιστα, όταν εξεταστούν κάποιοι παράγοντες κινδύνου, όπως η προωρότητα και το πολύ χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση, τα παιδιά που προέρχονται από κρυοσυντηρημένα έμβρυα φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα από τα υπόλοιπα!