1η Ημερίδα Ρινοπλαστικής

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017
Ώρα Προσέλευσης 08.00
Ελεύθερη Συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 6867 229