Τομέας Καρδιάς Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί στον τομέα των παθήσεων της καρδιάς καθώς προσφέρει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, από το στάδιο της πρόληψης, διάγνωσης έως την θεραπεία και κλινική/ εργαστηριακή παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων που μπορεί να εμφανιστούν από την εμβρυϊκή έως και την ενήλικη ζωή.

Στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης των Συγγενών Καρδιοπαθειών και των εκδηλώσεων της στεφανιαίας νόσου (στεφανιογραφία/ πρωτογενής αγγειοπλαστική/ stenting, τεχνικές θρομβεκτομής), καθώς και μέθοδοι διαγνωστικής και επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογικής αντιμετώπισης αρρυθμιών και κολπικής μαρμαρυγής (κατάλυση - ablation, εμφύτευση βηματοδοτών/ απινιδωτών και αμφικοιλιακών συσκευών).

Εδώ η καρδιά σας είναι στα καλύτερα χέρια!

Καρδιολογική φροντίδα σε έμβρυα, νεογνά, παιδιά και ενήλικες με «εκ γενετής» παθήσεις

Εμβρυϊκή & Παιδιατρική Υπερηχοκαρδιογραφία

Η διάγνωση των συγγενών καρδιοπαθειών (εκ γενετής καρδιοπάθεια) ξεκινά πλέον στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την ενδομήτρια ζωή. Στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ υπάρχει άμεση συνεργασία Μαιευτήρων - Γυναικολόγων και Παιδοκαρδιολόγων – Εμβρυοκαρδιολόγων από το πρώτο κιόλας τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει τον πιο εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό σε μηχανήματα υπερήχων και μαγνητικού τομογράφου για να πλαισιώσει τη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών.
Ειδικότερα στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μπορεί να διενεργηθεί διακολπικό και διακοιλιακό υπερηχοκαρδιογράφημα, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις πιθανής συγγενούς ανωμαλίας.
Εν συνεχεία η μέλλουσα μητέρα υποβάλλεται σε διακοιλιακό υπερηχοκαρδιογράφημα από τη 16η εβδομάδα κύησης. Η μελέτη μετά την 20η εβδομάδα της κύησης αυξάνει την ευαισθησία της μεθόδου στο 80 - 90% αναλογικά και με την ποιότητα της απεικόνισης λόγω της θέσης του εμβρύου, του σωματότυπου της μητέρας και του αριθμού των εμβρύων. Η διάγνωση αφορά τόσο ανατομικές ανωμαλίες όσο και αρρυθμίες.

 • Η έγκαιρη διάγνωση έχει τα ακόλουθα οφέλη:
 • Συμβουλευτική ζευγαριού για την πρόγνωση του προβλήματος.
 • Διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων αιματολογικών ή επεμβατικών / γενετικών εάν τεθεί υποψία υποκείμενης νόσου μητέρας / εμβρύου ή συνδρόμου.
 • Πρώιμη Παιδοκαρδιοχειρουργική συμβουλή.
 • Προγραμματισμός τοκετού με Παιδοκαρδιολογική και Παιδοκαρδιοχειρουργική κάλυψη ώστε το νεογνό να υποστηριχθεί άμεσα από τους ειδικούς, γεγονός που διασφαλίζει την καλύτερη έκβαση της πάθησης.
 • Ενδομήτρια θεραπεία αρρυθμιών με χορήγηση φαρμάκων στη μητέρα ή και απευθείας στο έμβρυο ενδομυϊκά ή μέσω της ομφαλικής φλέβας με παρακέντηση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.
 • Ενδομήτρια βαλβιδοπλαστική αορτικής και πνευμονικής βαλβίδας από Επεμβατικό Παιδοκαρδιολόγο με παρακέντηση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.
 • Ολιστική προσέγγιση, πριν και μετά τη γέννηση, του εμβρύου, με Συγγενή Καρδιοπάθεια που συνδυάζεται με ευρήματα από άλλα συστήματα.
 • Διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας εμβρύου σε περίπτωση που αυτό απαιτείται, από Παιδοακτινολόγους.

“Οι καρδιοπάθειες στα παιδιά δεν είναι σπάνιες. Εντούτοις, με την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση έχει επιτευχθεί πλήρης ίασή τους σε ποσοστό >90%”

Γενική, Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Το ΜΗΤΕΡΑ, με σχεδόν 40 χρόνια καταξίωσης στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, διαθέτει ιατρούς διεθνούς κύρους και υψηλής εκπαίδευσης νοσηλευτικό προσωπικό.
Με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό ιατρικό εξοπλισμό και με αναβαθμισμένες αίθουσες τοκετών, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα στο νεογνό με συγγενή καρδιοπάθεια.

Οι αίθουσες τοκετών γειτνιάζουν με τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης παρουσιαστεί σε 24ωρη βάση.

“Κάθε γυναίκα που κυοφορεί έμβρυο με καρδιοπάθεια, νιώθει ότι στο ΜΗΤΕΡΑ θα γεννήσει το νεογνό της με ασφάλεια και θα λάβει την πλέον ολοκληρωμένη φροντίδα”

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του ΜΗΤΕΡΑ, λειτουργεί από το 1979, και είναι η πρώτη μονάδα που λειτούργησε στο χώρο της ιδιωτικής υγείας και μία από τις πρώτες στην Ελλάδα.
Η άριστη συνεργασία Νεογνολόγων, Μαιευτήρων - Γυναικολόγων, ιατρών όλων των υπο-ειδικοτήτων, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού καθώς και η υποδειγματική λειτουργία της Μονάδας, συνέβαλαν στη διατήρηση των ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών επιβίωσης των νεογνών που γεννήθηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ (99,86%) και των νεογνών που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΝΝ (99,40%).

Η ΜΕΝΝ βρίσκεται δίπλα από τις αίθουσες τοκετών και των χειρουργείων και περιλαμβάνει 3 επίπεδα:

 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ:Εντατικής Μονάδας
 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ: Ενδιάμεσης Νοσηλείας
 • ΕΠΙΠΕΔΟ Ι: Απλής παρακολούθησης

Αντιμετωπίζονται προεγχειρητικά και επιστρέφουν στη ΜΕΝΝ από την Παιδοκαρδιοχειρουργική κλινική αφού σταθεροποιηθούν μετεγχειρητικά, νεογνά με συγγενείς καρδιοπάθειες όπως:

 • Μετάθεση μεγάλων αγγείων.
 • Στένωση του ισθμού αορτής.
 • Υποπλαστική αριστερή κοιλία.
 • Στένωση ή ατρησία αορτής ή πνευμονικής αρτηρίας.
 • Ολική ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών και άλλες καρδιακές ανωμαλίες που χρήζουν αντιμετώπισης στη νεογνική περίοδο.

Η ΜΕΝΝ συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των νεογνών με συγγενείς καρδιοπάθειες, με την άριστη συνεργασία Νεογνολόγων, Παιδοκαρδιολόγων, Καρδιοχειρουργών και νοσηλευτικού προσωπικού του ΜΗΤΕΡΑ.

“Στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ, μέχρι σήμερα έχουν νοσηλευτεί περισσότερα από 92.000 νεογνά, με τη Μονάδα να κατατάσσεται στις πλέον προηγμένες διεθνώς”

Διαβάστε περισσότερα για τη ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ

Κλινική Παιδοκαρδιολογίας και Καρδιολογίας Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων

H ομάδα της Κλινικής Συγγενών Καρδιοπαθειών απαρτίζεται από εξειδικευμένους Παιδοκαρδιολόγους με πιστοποιημένη εξειδίκευση στις Συγγενείς Καρδιοπάθειες εμβρύων, νεογνών, παιδιών και ενηλίκων.
Η Κλινική απαρτίζεται από επτά Παιδοκαρδιολόγους με 24ωρη εφημερία ετοιμότητας και αναλαμβάνει τόσο προγραμματισμένα όσο και επείγοντα περιστατικά και διακομιδές για καρδιολογικές εξετάσεις και διακαθετηριακές επεμβάσεις.

Ιατρικές υπηρεσίες για νεογνά με Συγγενή Καρδιοπάθεια

 • Εξειδικευμένη Μαιευτική Κλινική με υπηρεσίες υπερηχογραφίας καρδιάς εμβρύου και δυνατότητα πρώιμης παρέμβασης στην καρδιά του εμβρύου in utero (κατά την ενδομήτριο περίοδο) σε περιπτώσεις ανθεκτικών αρρυθμιών και στένωσης της αορτικής / πνευμονικής βαλβίδας.
 • Εξειδικευμένοι Νεογνολόγοι παραλαμβάνουν το προγεννητικά διαγνωσμένο νεογνό και ομάδα Παιδοκαρδιολόγων το εξετάζουν άμεσα και ξεκινούν τη θεραπεία.
 • Πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως MRI καρδιάς, χαμηλής ακτινοβολίας CT, καθετηριασμό καρδιάς και θεραπευτική αντιμετώπιση είτε με καθετηριασμό καρδιάς είτε με ανοικτό χειρουργείο.
 • Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΜΗΤΕΡΑ, όπου η συχνότητα νεογνικών λοιμώξεων είναι εξαιρετικά χαμηλή, με μηδενική θνησιμότητα από λοιμώξεις και απουσία πολυανθεκτικών μικροβίων κατά την εξαετία 2011 - 2016.

Για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, ούτως ώστε να μπορούν να γίνονται με ταχύτητα, εγκυρότητα και ασφάλεια όλες οι διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις.

Η επιτυχημένη έκβαση κάθε περιστατικού οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες:

 • Στην έγκαιρη και ενδελεχή προγεννητική διάγνωση που έχει άμεση επίδραση στη βέλτιστη έκβαση του νεογνού μετά τη γέννηση.
 • Στην πλέον σύγχρονη και εμπεριστατωμένη διερεύνηση και απεικόνιση πριν από κάθε διακαθετηριακή ή χειρουργική πράξη.
 • Στην εφαρμογή πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιολογικής Εταιρείας και της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
 • Στη στελέχωση των συναφών τμημάτων (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Παιδοκαρδιολογική Κλινική Νοσηλείας, Εργαστήριο Καθετηριασμών και Παιδιατρικής Απεικόνισης) με Εντατικολόγους, Καρδιοαναισθησιολόγους, Ακτινοδιαγνωστές και νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολούνται επί σειρά ετών με νεογνά και παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Η Κλινική Παιδοκαρδιολογίας & Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, πρωτοπορεί στην Ελλάδα διενεργώντας:

 • Μαγνητικές τομογραφίες καρδιάς σε πρόωρα και ελλιποβαρή νεογνά σε οργανωμένη Παιδοκαρδιολογική Κλινική με υποστήριξη εξειδικευμένων Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Παίδων.
 • Υβριδικούς καθετηριασμούς καρδιάς υπό μαγνητική καθοδήγηση προς αποφυγή
 • χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
 • Ειδικές διαδερμικές επεμβατικές τεχνικές, όπως τοποθέτηση stent βοταλλείου, διαδερμική επανασηραγγοποίηση αποφραγμένων μεγάλων αγγείων και διαδερμική τοποθέτηση ενδοκαρδιακών βαλβίδων προς αποφυγή ανοικτού
 • χειρουργείου καρδιάς.

Η Κλινική έχει εδραιωθεί ως:

 • Κέντρο αναφοράς και υποδοχής ασθενών, από άλλα νοσοκομεία, που χρήζουν διαδερμικών / διακαθετηριακών επεμβάσεων και άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης.
 • Κέντρο αναφοράς για παιδιατρικές αρρυθμίες και αρρυθμίες ενηλίκων με συγγενή καρδιοπάθεια, οι οποίοι υπόκεινται σε επεμβατική θεραπεία αρρυθμιών με ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση με ελάχιστη ακτινοσκόπηση και κατάλυση με ρεύμα ραδιοσυχνότητας και κρυοπηξία.

Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων και ειδικό ιατρείο για γυναίκες με συγγενή καρδιοπάθεια

Το ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων καθώς και ειδικό ιατρείο για γυναίκες με Συγγενή Καρδιοπάθεια που πρόκειται να τεκνοποιήσουν. Οι ενήλικες ασθενείς με Συγγενή Καρδιοπάθεια υποβάλλονται στις αναγκαίες καρδιολογικές εξετάσεις που θα οδηγήσουν στον περαιτέρω προγραμματισμό αποκατάστασης της καρδιοπάθειάς τους. Αυτές συνίστανται σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε ανοικτό τομογράφο, τεστ κοπώσεως με εργοσπιρομετρία, καταγραφή ρυθμού 24ώρου και ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες. Η ομάδα Συγγενών Καρδιοπαθειών συνεργάζεται με Καρδιολόγους ενηλίκων εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, σε περίπτωση που συνυπάρχει και επίκτητη καρδιοπάθεια.

Ιατρικές υπηρεσίες για την έγκυο με συγγενή καρδιοπάθεια


Για τις γυναίκες ασθενείς με Συγγενή Καρδιοπάθεια, προσφέρεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση για τις ίδιες και το νεογνό τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό, και τους δίνεται η δυνατότητα να γεννήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον με εξειδικευμένη καρδιολογική κάλυψη.
Παρακολούθηση από Μαιευτήρες - Γυναικολόγους με εμπειρία στις Συγγενείς Καρδιοπάθειες. Η γυναίκα γεννά στο εξειδικευμένο κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ με φροντίδα από Καρδιολόγους ειδικούς στις Συγγενείς Καρδιοπάθειες, που παρέχουν την περιγεννητική φροντίδα και απαραίτητη τροποποίηση της αγωγής της.

Ο έλεγχος του νεογνού της μητέρας με Συγγενή Καρδιοπάθεια γίνεται τόσο στην εμβρυϊκή ζωή, όσο και άμεσα μετά τη γέννηση προς αποκλεισμό παθήσεων που δεν είναι εύκολο να διαγνωσθούν προγεννητικά.

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς σε παιδιά και ενήλικες με Συγγενή Καρδιοπάθεια

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς ως διαγνωστική μέθοδος εξέτασης συγγενών καρδιοπαθειών ξεκίνησε στο εξωτερικό το 2000 και στη χώρα μας το 2002.

Με το μαγνητικό τομογράφο πραγματοποιείται αναίμακτη και άνευ ακτινοβολίας διερεύνηση των συγγενών καρδιοπαθειών προς αποφυγή διενέργειας διαγνωστικών καθετηριασμών, ελαχιστοποιώντας έτσι την ταλαιπωρία του παιδιού και αυξάνοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται από Ακτινοδιαγνώστες με εξειδίκευση στην απεικόνιση καρδιάς σε συνεργασία με Παιδοκαρδιολόγους. Η ειδική αυτή εξέταση έχει διαδοθεί σε τέτοιο βαθμό λόγω της πληθώρας των πληροφοριών που παρέχει, που πλέον είναι απαραίτητη πριν από κάθε σύμπλοκη διακαθετηριακή ή χειρουργική πράξη.

Νεογνά και μικρά παιδιά < 6 ετών που χρήζουν αναισθησίας για την πραγματοποίηση της εξέτασης, δέχονται τη φροντίδα από Αναισθησιολόγο με εμπειρία σε παιδιά με καρδιοπάθειες. Μετά το πέρας της εξέτασης τα παιδιά φιλοξενούνται στην Παιδοκαρδιολογική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, μέχρι να συνέλθουν πλήρως από την αναισθησία.

Σε νεογνά και παιδιά με πολύ σοβαρή καρδιοπάθεια, η εξέταση γίνεται πάντα παρουσία Παιδοκαρδιοαναισθησιολόγου και με πρότερη ενημέρωση της ομάδας των Παιδοεντατικολόγων σε περίπτωση ανάγκης εισαγωγής του παιδιού στην Εντατική Μονάδα Παίδων.

Στο ΜΗΤΕΡΑ πραγματοποιούνται με μεγάλη ασφάλεια μαγνητικές τομογραφίες καρδιάς ακόμα και πρόωρων νεογνών με τη συμμετοχή προσωπικού από τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, σε συνεργασία με την παιδοκαρδιολογική και παιδοαναισθησιολογική ομάδα.

“Στο ΜΗΤΕΡΑ έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να εξετάζονται με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς, ακόμη και πρόωρα και ελλιποβαρή νεογνά”

Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας

Το Τμήμα Παιδιατρικής Ηλεκτροφυσιολογίας λειτουργεί στο πλαίσιο της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που στελεχώνεται με ιατρούς που έχουν ειδικευθεί στον τομέα αυτό.
Στο Τμήμα διενεργούνται:

 • Διάγνωση όλων των ειδών των αρρυθμιών με αναίμακτες καθώς και επεμβατικές μεθόδους που περιλαμβάνουν: Το ΗΚΓ, τη συνεχή καταγραφή ρυθμού με Holter και άλλες συσκευές, δοκιμασία κοπώσεως, φαρμακευτικές δοκιμασίες, και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.
 • Θεραπεία όλων σχεδόν των παθολογικών ταχυκαρδιών με φαρμακευτική αγωγή σε μικρότερα παιδιά και με επεμβατικές μεθόδους σε μεγαλύτερα. Παράλληλα, εφαρμόζεται κατάλυση, είτε με ρεύμα ραδιοσυχνότητας, είτε με κρυοπηξία, σε όλες τις ηλικίες. Με τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης και χαρτογράφησης που διαθέτει το εργαστήριο, η έκθεση στην ακτινοβολία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ελάχιστη. Πάνω από 95% των ασθενών θεραπεύεται πλήρως σε ένα στάδιο.
 • Εμφύτευση συσκευών ελέγχου, παρακολούθησης και αντιμετώπισης του παθολογικού καρδιακού ρυθμού, όπως βηματοδότες, απινιδωτές κλπ.
 • Διάγνωση και θεραπεία γενετικών συνδρόμων που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές αρρυθμίες ή και αιφνίδιο θάνατο. Το Εργαστήριο συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα για τον γενετικό έλεγχο και την καθοδήγηση των ασθενών με γενετικές αρρυθμιογόνες παθήσεις.

“Η Παιδιατρική Ηλεκτροφυσιολογία έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότερες παιδιατρικές αρρυθμίες πλέον θεραπεύονται ριζικά και στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα παιδιά ζουν μια φυσιολογική ζωή”

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργική Κλινική Παίδων και Ενηλίκων Συγγενών Καρδιοπαθειών

Η Κλινική απαρτίζεται από έξι Καρδιοχειρουργούς Συγγενών Καρδιοπαθειών με 24ωρη εφημερία ετοιμότητας και αναλαμβάνει τόσο προγραμματισμένα όσο και επείγοντα περιστατικά αλλά και διακομιδές από άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Στην Καρδιοχειρουργική Κλινική Παίδων και Ενηλίκων Συγγενών Καρδιοπαθειών του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, αντιμετωπίζονται τόσο συγγενείς όσο και επίκτητες παθήσεις της καρδιάς.

Δεδομένου ότι οι παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις αλλά και η καρδιολογική παρακολούθηση επιβάλλεται να γίνονται σε εξειδικευμένο κέντρο από ειδικούς ιατρούς και προσωπικό, η Κλινική διαθέτει εξειδικευμένη Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποκλειστικά για τη νοσηλεία παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από εγχειρήσεις καρδιάς, αλλά και στην προεγχειρητική περίοδο, σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νεογνική χειρουργική και την πρωτογενή διόρθωση καρδιοπαθειών νεογνών και βρεφών (σε ένα στάδιο) προς αποφυγή ενδιάμεσων παρηγορητικών εγχειρήσεων και επομένως μείωση του συνολικού αριθμού των επεμβάσεων.

Η Καρδιοχειρουργική Κλινική Συγγενών Καρδιοπαθειών του ΜΗΤΕΡΑ, είναι η μοναδική στην Ελλάδα που:

 • Χρησιμοποιεί για τη διόρθωση συγγενών ανωμαλιών ομοιομοσχεύματα.
 • Διενεργεί την εγχείρηση ROSS για δυσπλαστική αορτική βαλβίδα.
 • Έχει διενεργήσει εξωσωματική κυκλοφορία σε ελλιποβαρή νεογνά < 1.5 kg.
 • Έχει διενεργήσει φλεβο - φλεβικό ECMO για πνευμονολογικό πρόβλημα.

Στην Κλινική πραγματοποιείται:

 • Διόρθωση των περισσότερων συγγενών ανωμαλιών στη νεογνική ηλικία.
 • Πρωτογενής διόρθωση των καρδιοπαθειών νεογνών και βρεφών σε ένα στάδιο, προς μείωση του συνολικού αριθμού των ανοικτών χειρουργείων καρδιάς.
 • Υβριδικές χειρουργικές επεμβάσεις σε ειδική αίθουσα.
 • Πλαστική καρδιακών βαλβίδων μιτροειδούς και αορτικής προς αποφυγή αντικατάστασης με μεταλλικές βαλβίδες.
 • Μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας και των πνευμόνων με αρτηριοφλεβώδες ECMO.

Η συνολική νοσηρότητα και θνητότητα σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ από το 2013 μέχρι σήμερα είναι 1.5% με 3%, ενώ ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 5 με 8 ημέρες.

“Κεντρική θέση στις προσπάθειες όλων μας κατέχει η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του κάθε παιδιού και η πλήρης αποκατάστασή της καρδιοπάθειας για να ζήσει - θεραπευμένο πλέον- μια φυσιολογική ζωή”

Διαβάστε περισσότερα

Παιδοκαρδιολογική & Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας

Η Παιδοκαρδιοχειρουργική & Παιδοκαρδιολογική Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας αφορά τη νοσηλεία παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από εγχείρηση αλλά και στην προεγχειρητική περίοδο, εφόσον χρειάζεται. Στελεχώνεται από παιδιάτρους - εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, παιδοκαρδιολόγους και καρδιοχειρουργούς, καθώς και με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον για την ελαχιστοποίηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Μ.Ε.Θ. εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες μορφές monitoring (επεμβατικού και μη), με έμφαση στην αξιολόγηση λειτουργίας της καρδιάς. Παράλληλα, παρακολουθούνται λειτουργικά τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού (εγκέφαλος, νεφροί, ήπαρ, αιμοστατικός μηχανισμός).

Η Μονάδα υποστηρίζεται (για οποιαδήποτε σχετική ανάγκη των καρδιοπαθών παιδιών) από εξειδικευμένους παιδιάτρους διαφόρων ειδικοτήτων (όπως γενική παιδιατρική, παιδονευρολογία, παιδοχειρουργική, παιδοπνευμονολογία, γαστρεντερολογία, ενδοκρινολογία, πλαστική χειρουργική κ.λπ.).

Διαθέτει όλο τον απαραίτητο υπερσύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας όπως τηλεμετρία, 24ωρη κεντρική παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού για τον εντοπισμό ενδεχόμενων αρρυθμιών και ειδικό δωμάτιο θεραπείας.

“Η Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει επειγόντως ανοικτό χειρουργείο καρδιάς καθώς και διαδερμικές επεμβάσεις”

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αιμοδυναμικών / Διακαθετηριακών Επεμβάσεων σε παιδιά και ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια

Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο πραγματοποιούνται από εξειδικευμένη ομάδα, όλες οι επεμβατικές διαγνωστικές & θεραπευτικές παιδοκαρδιολογικές παρεμβάσεις σε παιδιά με καρδιοπάθεια. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα Αιμοδυναμικού Ελέγχου, Καρδιακής Σινεαγγειογραφίας & Ηλεκτροφυσιολογίας τελευταίας τεχνολογίας. Για μέγιστη ασφάλεια και λειτουργικότητα βρίσκεται σε γειτνίαση με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Εδώ πραγματοποιείται όλο το φάσμα των διαδερμικών επεμβατικών θεραπειών συγγενών καρδιοπαθειών όπως:

 • Διάνοιξη στενωμένων βαλβίδων και αρτηριών με μπαλόνι.
 • Τοποθέτηση stent σε στενωμένα αγγεία για στένωση ισθμού αορτής ή πνευμονικών αρτηριών.
 • Σύγκλειση μεσοκολπικών, μεσοκοιλιακών επικοινωνιών και βοταλλείου πόρου με διαφλέβιες συσκευές.
 • Διαδερμική αντικατάσταση της πνευμονικής βαλβίδας σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για τετραλογία Fallot.
 • Yβριδικές επεμβάσεις στο ειδικά διαμορφωμένο αιμοδυναμικό εργαστήριο, όπου με συνδυασμό διακαθετηριακών μεθόδων και χειρουργικής προσπέλασης αντιμετωπίζονται σοβαρές συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες.
 • Υβριδικοί καθετηριασμοί καρδιάς σε συνδυασμό με MRI καρδιάς προς μείωση της δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Η ομάδα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου πρωτοστατεί στη χώρα μας διενεργώντας προηγμένες διαδερμικές επεμβατικές τεχνικές, όπως:

 • Tοποθέτηση stent βοταλλείου προς αποφυγή χειρουργικής τοποθέτησης αορτοπνευμονικής παράκαμψης.
 • Διαδερμική επανασηραγγοποίηση αποφραγμένων μεγάλων αγγείων.
 • Διαδερμική διάνοιξη πλήρως ατρητικής πνευμονικής βαλβίδας προς αποφυγή ανοικτού χειρουργείου καρδιάς.
 • Καθετηριασμούς καρδιάς αμιγώς υπό μαγνητική καθοδήγηση.
 • Νεότερες επεμβατικές τεχνικές, όπως η υβριδική αντιμετώπιση για το σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής κοιλίας, που στη χώρα μας εφαρμόζεται μόνο στο Παίδων ΜΗΤΈΡΑ.

Καρδιολογική φροντίδα σε ενήλικες με επίκτητες καρδιοπάθειες

Κλινική Καρδιολογία

Οι Κλινικές
• Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
• Β΄ Καρδιολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ