Κινητή Μονάδα Μεταφοράς Νεογνών

Η ασφαλέστερη και ιδανικότερη μονάδα μεταφοράς νεογνών είναι η κοιλιά της μητέρας.

Για τα νεογνά όμως που χρειάζονται υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένες υπηρεσίες (καρδιοχειρουργική , καρδιολογική, νευροχειρουργική φροντίδα, νεογνολογική εντατική θεραπεία) και δεν έχουν γεννηθεί στη Μαιευτική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, υπάρχει η φροντίδα του νοσοκομείου για την ασφαλή μεταφορά τους.

Έτσι εδώ και λίγο καιρό το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ έχει προμηθευτεί υπερσύγχρονη Μονάδα Μεταφοράς Νεογνών. Η Μονάδα αυτή λειτουργεί με τις τελειότερες διεθνώς προδιαγραφές, διαθέτει φορητή θερμοκοιτίδα με ενσωματωμένο αναπνευστήρα, monitors για την παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας, το διαδερμικό κορεσμό του χορηγούμενου οξυγόνου και αντλίες για την ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

Η Μονάδα Μεταφοράς Νεογνών του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά νεογνών με πάσης φύσεως ιατρικά προβλήματα στο ΜΗΤΕΡΑ, από όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Με τον τρόπο αυτό παρέχονται άριστες υπηρεσίες υγείας από τις εξειδικευμένες κλινικές (π.χ. καρδιοχειρουργική, Μ.Ε.Ν.Ν, νευροχειρουργική, κ.ά) του ΜΗΤΕΡΑ και σε νεογνά που δε γεννιούνται στο ΜΗΤΕΡΑ.

Επικοινωνία
Τ: 210 686 9000