Πληροφορίες για Επισκέπτες

Η είσοδος μικροπωλητών ή οποιουδήποτε δεν έχει σχέση με τα δωμάτια νοσηλείας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ. Αν σας ενοχλήσει κάποιος, παρακαλούµε ενημερώστε άµεσα την Υπηρεσία Ασφαλείας ή την Προϊσταμένη του Ορόφου.

Η ηρεµία των νοσηλευόμενων αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας. Θα θέλαµε οι επισκέπτες και συνοδοί να γνωρίζουν ότι το Επισκεπτήριο επιστρέπεται από 11:00 έως 13:00 και από 17:30 έως 20:00. Το επισκεπτήριο θα πρέπει να περιορίζεται στους άµεσους συγγενείς, η παραμονή των οποίων θα πρέπει να είναι σύντομη.

Για την πρoστασία των νoσηλευόμενων παιδιών, τα παιδιά κάτω των 14 ετών που έρχονται ως επισκέπτες στο ΜΗΤΕΡΑ, απαγορεύεται να εισέρχονται στους ορόφους και τους θαλάµους νοσηλείας. Γι' αυτό παρακαλούµε όπως oδηγoύvται στο ειδικά διαµορφωµένο παιδικό σαλόνι, όπου μπορούν να απασχοληθούν ευχάριστα κατά την παραµονή τους.

Ωρες λειτουργίας παιδικού σαλονιού (Β' Επίπεδο): 
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 14:00
με φύλαξη από έμπειρο προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ

(τις απογευματινές ώρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, ο παιδότοπος παραμένει ανοιχτός για τα παιδιά, με την επίβλεψη των συνοδών τους)

Σε περίπτωση μη τήρησης του ωραρίου επισκεπτηρίου από τους επισκέπτες, το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Νοσοκοµείου οφείλει να τους οδηγήσει εκτός ορόφων, για την εξασφάλιση της ηρεµίας των νοσηλευομένων. Σε ώρες εκτός του προβλεπόµενου επισκεπτηρίου, η Υπηρεσία Ασφαλείας οφείλει να ελέγχει την κίνηση των επισκεπτών προς τους ορόφους.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΜΗΤΕΡΑ:
210 686 9000