Επιστημονική / Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Οι γιατροί του ΜΗΤΕΡΑ οργανώνουν κάθε χρόνο συνέδρια και ημερίδες, με στόχο την μεγαλύτερη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του κοινού αλλά και της ιατρικής κοινότητας για θέματα που αφορούν πρόληψη υγείας, εξελίξεις στους τομείς θεραπείας και τεχνολογίας κ.α. Τα συνέδρια/ημερίδες που οργανώνονται είναι με ελεύθερη συμμετοχή.
Επιπλέον, το ΜΗΤΕΡΑ εκδίδει ετησίως το Ετήσιο Επιστημονικό Πρόγραμμα παρουσιάζοντας όλες τις ομιλίες, παρουσιάσεις και τα συνέδρια Ιατρών του ΜΗΤΕΡΑ.

Οι Ημερίδες διεξάγονται στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Λούρος που βρίσκεται εντός του Μητέρα.