Διαγνωστικός Τομέας

Από τους βασικότερους τοµείς στη διατήρηση της καλής υγείας, στην πρόληψη, αλλά και τη σωστή θεραπεία, ο ∆ιαγνωστικός Τοµέας του  ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ είναι εξοπλισµένος  με μηχανήματα τελευταίας γενιάς και άριστα καταρτισµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Βασικός του άξονας, οι παιδιατρικές απεικονίσεις, όπου περιλαµβάνονται τα εξής τµήµατα: