Χειρουργικός Τομέας

Ο Χειρουργικός Τομέας είναι ένας από τους πλέον διευρυµένους τοµείς του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ. Περιλαμβάνει ύψιστης σπουδαιότητας Τµήµατα, όπως το Παιδοχειρουργικό, το Παιδοκαρδιοχειρουργικό και το Τµήµα Πλαστικής Χειρουργικής, αλλά και Τµήµατα που καθηµερινά αναζητούν οι γονείς, όπως το Οφθαλµολογικό, το Ωτορινολαρυγγολογικό, το Ορθοπαιδικό, κ.ά.