Οφθαλμολογίας Παίδων

Όταν τα μάτια των μικρών παιδιών εµφανίζουν μικρά ή πιο σύνθετα προβλήµατα, χρειάζονται την πλέον αξιόπιστη αντιµετώπιση. Γι’ αυτό, στο ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ δηµιουργήσαµε το Παιδο-Οφθαλµολογικό Τµήµα, ένα Τµήµα που διαθέτει ∆ιαγνωστικό και Χειρουργικό Τοµέα, ικανό να προσφέρει ολοκληρωµένη αντιµετώπιση σε όλο το φάσµα των οφθαλµολογικών παθήσεων που μπορεί να εµφανίσει ένα παιδί. Σε αυτό συµβάλλουν -εκτός από τους κορυφαίους γιατρούς μας- και οι ειδικά διαµορφωµένες οφθαλµολογικές αίθουσες, εξοπλισµένες με τα πλέον σύγχρονα χειρουργικά μηχανήματα τρίτης γενιάς.

Παράλληλα έχουµε τη δυνατότητα να εξετάσουµε όλα τα νεογνά που νοσηλεύονται στο Τµήµα Προώρων, να ελέγχουµε όλα τα νεογνά (εφόσον το επιθυµούν οι γονείς τους) και να παρακολουθούµε τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Στις υπηρεσίες του Τµήµατος περιλαµβάνονται: γενικός παιδο-οφθαλµολογικός έλεγχος µε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισµό, διαθλαστικός έλεγχος και συνταγογράφηση γυαλιών, διάγνωση και αντιµετώπιση στραβισµού/αµβλυωπίας, προβληµάτων ρινοδακρυϊκού συστήµατος, παιδικού καταρράκτη/κερατοειδούς, παθήσεων αµφιβληστροειδούς (νεογνών και παίδων), παθήσεων βλεφάρων/ κόγχων, παιδικού γλαυκώµατος, παιδικού τραύµατος και προβληµάτων χαµηλής όρασης.

Διευθύντρια
Γεωργία Χρούσου 

Επιμελητές
Βασιλική Αποσπόρου
Διονύσιος Νικολόπουλος

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Χαρίλαος Μπριλάκης
Μαρίνα Ραγκούση
Ιωάννης Σταύρακας
Θανάσης Ρουμελιώτης 
Γεώργιος Χαρώνης

Επικοινωνία
Τ.: 210 686 9403
F: 210 686 9197
Email: erpaediatrics@mitera.gr