Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση σχολείων και μαθητών

Το Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ ενημερώνει ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει η δυνατότητα για όλα τα ενδιαφερόμενα σχολεία και ομάδες μαθητών, να επισκεφτούν τους χώρους του και να ενημερωθούν εκτενώς για όλα τα ιατρικά και τα επιστημονικά θέματα που τους ενδιαφέρουν από τους πλέον κατάλληλους ανθρώπους.

Για πληροφορίες και τρόπους ορισμού των ενημερωτικών αυτών συναντήσεων τα ενδιαφερόμενα σχολεία και μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Επικοινωνίας του Νοσοκομείου.

Από την πρόσφατη επίσκεψη μαθητών του Αμαρουσίου στο ΜΗΤΕΡΑ
<< επιστροφή