Κρανιοπροσωπικής

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς

Το Κρανιοπροσωπικό Κέντρο δημιουργήθηκε με σκοπό την προσφορά ολοκληρωμένης φροντίδας στον τομέα των σχιστιών και των λοιπών κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και θεραπευτικά πρωτόκολλα.

 

Η εξειδίκευση του Κρανιοπροσωπικού Κέντρου καθώς και η πολυετής εμπειρία του προσωπικού του στη θεραπεία και αποκατάσταση δυσμορφιών προσώπου παιδιών και ενηλίκων, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χειρουργικές τεχνικές, καθιστούν το Τμήμα ως ένα από τα πρότυπα κέντρα στην Ευρώπη.

 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος είναι η εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιστατικών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής, όπου κρίνεται αναγκαίο, παρακολουθείται εκτός από τον Κρανιοπροσωπικό - Πλαστικό Χειρουργό και από κορυφαίους ιατρούς και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή αποκατάσταση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Το Τμήμα Κρανιοπροσωπικής - Πλαστικής Χειρουργικής του ΜΗΤΕΡΑ ξεχωρίζει γιατί είναι:

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Όλγα Καξίρα
Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου


Επικοινωνία
Τ.: 210 686 9000
Email: erpaediatrics@mitera.gr