Παιδο-Καρδιοχειρουργική & Παιδο-Καρδιολογία

«Όλοι μας για την Καρδιά των Παιδιών».

Mια ισχυρή οµάδα που αποτελείται από κορυφαίους παιδοκαρδιολόγους - μόνιμους συνεργάτες του ΜΗΤΕΡΑ - εξωτερικούς συνεργάτες, Παιδο-καρδιοχειρουργούς, ειδικούς  Καρδιο-αναισθησιολόγους, γιατρούς που καλύπτουν τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έµπειρους νοσηλευτές, εγγυάται την έγκυρη διάγνωση και ασφαλή αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, επείγοντος ή µη. Ο εργονομικός σχεδιασμός, ο σύγχρονος εξοπλισμός, η άρτια οργάνωση και η στενή συνεργασία του εξειδικευμένου ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού έχουν συμβάλλει στην επίτευξη άριστων μέχρι τώρα παιδοκαρδιοχειρουργικών και επεμβατικών παιδοκαρδιολογικών αποτελεσμάτων.

Στο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τµήµα αντιμετωπίζονται παιδιά με συγγενείς και επίκτητες παθήσεις της καρδιάς. Για την αντιμετώπισή τους, σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων. ∆εδοµένου ότι οι παιδοκαρδιοχειρουργικές επεµβάσεις αλλά και η καρδιολογική παρακολούθηση επιβάλλεται να γίνονται σε εξειδικευμένο κέντρο από ειδικούς γιατρούς και προσωπικό, το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τµήµα του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη και εξοπλισμένη  παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αποκλειστικά για τη νοσηλεία παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες προεγχειρητικά / μετεγχειρητικά αλλά και για παιδιά με επίκτητες καρδιοπάθειες.

Το Παιδο-Καρδιολογικό Τµήµα είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, όπως Αιμοδυναμικού ελέγχου, Καρδιακής Σινεαγγειογραφίας & Ηλεκτροφυσιολογίας, και πραγματοποιείται όλο φάσμα των διαδερμικών επεμβατικών θεραπειών συγγενών καρδιοπαθειών καθώς και υβριδικές χειρουργικές επεμβάσεις που χρήζουν ακτινοσκόπησης. Για μέγιστη ασφάλεια και λειτουργικότητα βρίσκεται σε γειτνίαση με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 


• Υλικοτεχνική Υποδομή
 Ιδιαίτερη Εξειδίκευση

 

Τμήμα Παιδο-Καρδιολογίας

Τμήμα Παιδο-Καρδιοχειρουργικής