Όμιλος ΥΓΕΙΑ

 
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
Λεωφ. Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 4, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 6867000, Fax: 210 6845089
www.hygeia.gr / e-mail: info@hygeia.gr
www.facebook.com/HygeiaHospital
www.linkedin.com/company/hygeia-hospital

Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ
Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 6869000, Fax: 210 6869926
www.mitera.gr  / e-mail: info@mitera.gr
www.facebook.com/mitera.hospital
www.youtube.com/ekdiloseismitera
www.facebook.com/ivf.mitera
www.facebook.com/docare.gr

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 68 69404, 210 6869563-4, Fax: 210 6869148
www.mitera.gr / e-mail: paediatric@mitera.gr
www.facebook.com/Mitera.paidon

Μαιευτήριο ΛΗΤΩ
Μουσών 7-13, 115 24 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 6902000, 210 6902100, Fax: 210 6984162
www.leto.gr / e-mai: info@leto.gr
www.facebook.com/letomaternity

Κέντρο Μοριακής Βιολογίας  Άλφα Lab
Αναστασίου 11, 115 24 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 2106902082, 2106984174, 210 6984178
Fax: 210 6902 083
www.leto.gr / e-mail: alab@leto.gr

Εταιρεία Προμήθειας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Y-LOGIMED
13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 114 51 Μεταμόρφωση
Τηλ. Κέντρο: 210 2802000 Fax: 210 2860013
www.y-logimed.gr / e-mail: info@y-logimed.gr


Η Διεθνής Παρουσία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνει:
 
HYGEIA HOSPITAL TIRANA
Km 1 i Rruges Dytesore te Autostrades Tirane-Durres, Tirane, Albania
Τηλ. Κέντρο: +355 (4) 23 90 000
www.hygeia.al  / e-mail: info@hygeia.al
www.facebook.com/pages/Hygeia-Hospital-Tirana-HHT/477430059038566