ΜΕΝ Νεογνών

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μαιευτηρίου “ΜΗΤΕΡΑ” του Ομίλου ΥΓΕΙΑ λειτούργησε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1979 και ήταν η πρώτη στο χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και μία από τις πρώτες στην Ελληνική επικράτεια. Στα 35 χρόνια λειτουργίας της πρωτοστάτησε με την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας στα νοσηλευόμενα νεογνά με αποτέλεσμα την θεαματική μείωση της περιγεννητικής (5.11‰) και νεογνικής (1.75‰) θνησιμότητας στο “ΜΗΤΕΡΑ” ώστε να κατατάσσεται ανάμεσα στις καλύτερες ΜΕΝΝ παγκοσμίως.

Η ΜΕΝΝ βρίσκεται στο ισόγειο του Μαιευτηρίου, δίπλα από τις αίθουσες τοκετών και το χειρουργείο και περιλαμβάνει 3 επίπεδα :

 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ : Εντατικής Μονάδας με 25 θερμοκοιτίδες και 2 ανοικτές θερμοκοιτίδες με ενσωματωμένες συσκευές Neopuff.
 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ : Ενδιάμεσης Νοσηλείας με 15 θερμοκοιτίδες
 • ΕΠΙΠΕΔΟ Ι : Απλής παρακολούθησης με 50 κουνάκια και κάποιες θερμοκοιτίδες


Ο υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός της Μονάδας περιλαμβάνει :

 • 16 συμβατικούς αναπνευστήρες
 • 3 υψίσυχνους αναπνευστήρες
 • συσκευές παροχής εισπνεόμενου iNO και ρινικού CPAP
 • 2 αναλυτές αερίων
 • Mια φορητή θερμοκοιτίδα με ενσωματωμένο αναπνευστήρα για τη μεταφορά νεογνών από άλλα νοσοκομεία
 • monitors, οξύμετρα, και αντλίες για ενδοφλέβια χορήγηση υγρών
 • θάλαμο αρνητικής πίεσης
 • ειδικό θάλαμο με laminal air flow για την παρασκευή της ολικής παρεντερικής διατροφής από ειδικό φαρμακοποιό

H Μονάδα είναι πλαισιωμένη από 16 εξειδικευμένους Νεογνολόγους που καλύπτουν επίσης την αίθουσα τοκετών και το χειρουργείο επί 24 ώρου βάσεως. Ιατροί όλων των υποειδικοτήτων είναι συνεχώς διαθέσιμοι.

Οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται τα νοσηλευόμενα νεογνά τους και να ενημερώνονται εκτενώς από τους Νεογνολόγους τις ώρες επισκεπτηρίου ενώ μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά όποτε το επιθυμούν.

17 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας

35 χρόνια ΜΕΝΝ

Ενημερωτικό Δελτίο ΜΕΝΝ  2012 - 2013


Διευθύντρια
Μένη Σακλαμάκη - Κοντού

Επικοινωνία
T.: 210 686 9140, 210 686 9182, 210 686 9184
Email: menn@mitera.gr