Γενική Κλινική

Στη λειτουργία της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ και τη συνεχή διεύρυνσή της με νέα Τμήματα και υπηρεσίες, οδήγησε η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας - πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης- για όλα τα μέλη της οικογένειας. 
Όλα τα Τμήματα είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και είναι στελεχωμένα με κορυφαίους ιατρούς ειδικοτήτων του χώρου της υγείας και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στη Γενική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ ο ασθενής έχει στη διάθεσή του μία σειρά από υπηρεσίες για την πρόληψη, διάγνωση και την επιτυχή αντιμετώπιση κάθε προβλήματος υγείας.

Επικοινωνία
Τ.: 210 686 9000
F.: 210 689 9421
Email: info@mitera.gr