Προληπτικού Ελέγχου Υγείας

Το τμήμα προληπτικής ιατρικής του ΜΗΤΕΡΑ εστιάζει στην εφαρμογή της σύγχρονης και επικαιροποιημένης ιατρικής γνώσης για έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων που πιθανώς δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη κλινικά ή για αποφυγή τους. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική και η ολιστική προσέγγιση του εξεταζόμενου από το έγκριτο ιατρικό προσωπικό σε συνδυασμό με τις άριστες νοσηλευτικές υπηρεσίες και τεχνολογικές εφαρμογές οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στους σύγχρονους, αναδιαμορφωμένους χώρους του Τμήματος, διενεργείται ολοκληρωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος σε διάστημα τριών (3) περίπου ωρών. Τα αποτελέσματα του Check-up δίνονται στον ενδιαφερόμενο ή στο γιατρό του, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, μαζί με ιατρική έκθεση για την κατάσταση της υγείας του από εξειδικευμένο ιατρό παθολόγο και συγκεκριμένες οδηγίες, εάν και εφόσον χρειάζονται.

 

Επικοινωνία
Τ.: 210 686 9849
Email: mtcheckup@mitera.gr