Μαιευτική/ Γυναικολογική Κλινική

Η Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ με περισσότερα από 35 καταξιωμένα χρόνια στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, παρέχει υπηρεσίες για την πρόληψη, διάγνωση και επιτυχή αντιμετώπιση κάθε προβλήματος υγείας στην εφηβική, αναπαραγωγική και την ώριμη ηλικία.

Διαθέτει την υποδομή τόσο σε κτιριακό και ιατρικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ανάγκη.

Η σημερινή γυναικα έχει στη διάθεσή της όλη τη γκάμα των επιστημονικών επιτευγμάτων και των υπηρεσιών που θα της επιτρέψουν να συλλάβει, να κυοφορήσει και να γεννήσει ένα υγιές παιδί.