Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23, Μαρούσι Αττικής
Τ.: 210 6869000 (120 γραμμές)
F.: 210 6869926
Email: info@mitera.gr

ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23, Μαρούσι Αττικής
Τ.: 210 6869404, 210 6869563, 210 6869564
F.: 210 6869148
Email: paediatric@mitera.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Εmail: humanresources@mitera.gr